Giveaway – Concurs sms cu Fapte Bune

REGULAMENT CAMPANIE – SMS cu FAPTE BUNE te trimite în VACANȚĂ

Secțiunea 1 –  Organizatorul

 1. Organizatorul acestei campanii promoționale (numită în cele ce urmează “Campania”) este Asociația OMIS cu sediul  în Pantelimon, județul Ilfov, numită în cele ce urmează „Organizator/beneficiar” și …… cu sediul în ………………., județul Constanța, numită în cele ce urmează partener.
 1. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, iar premiul se va oferii la locația numită Casa din Vis, a partenerului de campanie.
 1. Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții, denumit în cele ce urmează „Regulamentul Oficial”.
 1. Concursul are ca scop principal Proiectului ‘’O șansă la viitor’’ implementat de Asociația OMIS. Mai multe informații despre proiect puteți afla accesând link-ul Proiectul ” O sansa la viitor” – Asociatia OMIS
 1. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul asociației www.omis.ro  și link în paginile de facebook a partenerilor,  fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3.
 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

Secțiunea 2 –  Durata şi locul de desfăşurare al Concursului

 1. Concursul SMS-ul cu FAPTE BUNE te trimite în VACANȚĂ se desfăşoară în perioada 24.07.2023 ora 09:00 până pe data de 31.08.2023 ora 20:00, într-o singură etapă.
 1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în mediul on-line pe teritoriul întregii tări în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii  de  facebook a asociației www.facebook.com/AsociatiaOmis.
 1. Secțiunea 3 – Drept de participare

3.1  Concursul este deschis oricărei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

 • Să aibă domiciliul în fapt pe teritoriul României;
 • Să aibă un cont activ de Facebook ;
 • Angajații organizatorului, ai distribuitorilor acestuia şi ai Asociației implicate în Concurs, precum şi rudele până la gradul al II lea inclusiv ale acestora (copii/părinți, frați/surori, bunici/nepoți de gradul al doilea) sau soțul/soția nu au dreptul de a participa la Concurs.
 • Se pot înscrie în vederea participării în concurs numai persoanele fizice (Participanții) cu domiciliul sau reședința în România și care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de  …24.07.2023, inclusiv.
 • Secțiunea 4 –  Regulamentul oficial al Concursului
 1. Regulamentul oficial al Campaniei de SMS este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:
  • în format electronic, prin accesarea site-ului www.omis.ro;
  • în urma unei solicitări scrise trimise la adresa de email a organizatorului contact@omis.ro . Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea Concursului. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul www.omis.ro.

Secțiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare a concursului.

 1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
 2. Participantul  trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai sus.
 3. Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Secțiunea 2 de mai sus.
 4. Participantul trebuie să trimită SMS la 8845 cu textul SANSA  2€/lună
 5. După transmiterea SMS-ului participantul se obligă să nu se dezaboneze pe o perioadă de cel puțin o lună de zile
 6. Participantul trebuie:
  1. Să posteze ca și COMMENT dovada SMS-ului în pagina de facebook a Asociației
  2. Să dea like și follow paginilor de Facebook  www.facebook.com/AsociatiaOmis și www.facebook.com/CazareDreamHouse
 1. Concursul se încheie în data de 31.08.2023 ora 20:00 Orice înscriere ulterioară acestei date este nevalidă.
 2. Înscrierile  efectuate în cadrul perioadei vor intra automat în concurs pentru premiul aferent respectivei perioade, PREMIUL VA INTRA ÎN POSESIA CÂȘTIGĂTORULUI PRIN STABILIREA DE COMUN ACORD A PERIOADEI DE VACANȚĂ CU ADMINISTRATORUL CASEI DIN VIS.
 3. Publicarea câștigătorilor se face în intervalul 21:00 – 22:00 după terminarea perioadei de înscriere, pe pagina de Facebook a Asociației.
 4. Toate răspunsurile valide aferente perioadei intră în extragere.
 5. Pentru ca un răspuns să fie valid, trebuie să îndeplinească următoarele condiții
 1. Să reprezinte, dovada transmiterii SMS-ului către 8844 cu textul ZILE , respectiv print screen răspuns validare SMS 
 2. Să dea like și follow paginiilor de Facebook FUNDAȚIA COPII ÎN DIFICULTATE și EMSWEETS.
 3. Postarea trebuie să conțină doar print screen dovadă SMS fără a conține text scris, un limbaj adecvat, fără a fi injurios sau cu conținut licențios, fără a face referiri politice, religioase, sexiste, xenofobe, rasiale;
 4. Participantul este unic responsabil asupra unor consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării în acest concurs;
 5. Organizatorul are dreptul de a șterge comentariile participante la concurs care nu au legătura cu tema concursului, care conțin un limbaj injurios, conținut licențios sau referiri politice, religioase, sexiste, xenofobe sau rasiale sau care contravin reglementărilor legale în vigoare;
 6. Organizatorul poate să refuze o înscriere dacă acesta nu respectă toate prevederile acestui regulament, fără a fi obligat să-și justifice decizia;
 7. Comentariile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.

Secțiunea 6. Premiile şi valoarea premiilor

În cadrul Campaniei „SMS-ul cu FAPTE BUNE te trimite în VACANȚĂ”  desfășurată pe Facebook se va trage la sorți 1 CÂȘTIGĂTOR prin aplicația random.org, constând într-un sejur de 2 nopți pentru maxim 2 adulți și un copil cu vârsta până în 5 ani, la Vila CASA DIN VIS din stațiunea Eforie Sud (premiul cuprinde doar cazare, !!! MASA NU ESTE INCLUSĂ) în valoare de 600 RON.

Premiul oferit poate fi vizualizat în anexa 1 la acest regulament.

 1. Premiul nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc) acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului,.
 2.  În cazul imposibilității validării unui posibil câștigător extras conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător nicio altă rezervă, îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

Secțiunea 7. Procedura pentru validarea şi acordarea premiului

Premiul va fi acordat prin tragere la sorți, utilizând random.org un program computerizat specializat de extragere aleatorie și câștigătorul va fi anunțat în secțiunea de comentarii a postării de concurs la data de 31.08.2023 orele 21:00 – 22:00.

.

 1. La tragerea la sorți participă toate înscrierile valide înregistrate pe perioada de desfășurare a campaniei.
  • În cadrul acestei Campanii se va extrage 1 CÂȘTIGĂTOR pe Facebook şi  o rezervă pentru un potențial câștigător.
  • Dacă potențialul câştigător nu va fi validat, se va apela la prima rezervă în ordinea în care acestea au fost desemnate, în următoarele condiții:
 2. Dacă potențialul câștigător nu au îndeplinit toate condițiile din prezentul regulament;
 3. Dacă câștigătorul nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câștigat;
 4. Dacă datele de contact furnizate nu sunt reale și/sau nu permit, din orice motiv, contactarea potențialilor câștigători în perioada relevantă și/sau trimiterea premiului, conform prezentului regulament.
  • În cazul în care nici potențialul câștigător şi nici rezervele aferente nu pot fi validați, premiul nu se va acorda, rămânând în posesia Organizatorului. Prin înscrierea în concurs, participanții îşi asumă răspunderea că datele corespunzătoare contului personal le aparțin în totalitate. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierea unor date incorecte sau a unor date care aparțin altor persoane.
  • Premiul se va oferi câștigătorului prin stabilirea de comun acord cu administratorul vilei CASA DIN VIS a programării rezervării și are ca valabilitate perioada septembrie 2023 – 2024.
  •  

Secțiunea 8 –  Intrarea în posesia premiilor

 1. Potențialul câştigător va fi publicat pe pagina de facebook a Asociației   www.facebook.com/AsociatiaOmis în secțiunea de comentarii a postării pentru concurs.  
 2. Drept urmare, pentru a intra în posesia premiului, potențialul câştigător va fi contactat de reprezentanții Asociației în termen de 24 ore de la aflarea Câștigătorului pentru a pentru a valida câștigarea premiului și a furniza următoarele date: nume, prenume, număr de telefon de contact.

Apoi va fi contactat telefonic de pe numărul 0763 199 972 în termen de 48 de ore de la validare, de către administratorul vilei CASA DIN VIS pentru a stabili de comun acord perioada în care se va face rezervarea celor 2 nopți de cazare (premiul este valabil în perioada septembrie 2023 – 2024 în raport cu gradul de ocupare și locurile disponibile în vilă).

  În cazul în care potențialul câștigător nu a răspuns reprezentanților Asociației în termenul menționat  după afișarea listei de câștigători, Organizatorul va atribui premiul rezervei aferente.

 1. Premiile nu sunt transmisibile unor alte persoane.
 2. Premiile rămase neacordate în cadrul Concursului vor rămâne la dispoziția Organizatorului.
 3. Premiul este valabil în perioada 1 septembrie 2023 – 1 spetembrie 2024 prin stabilirea rezervării de comun acord cu administratorul vilei CASA DIN VIS și în raport cu locurile disponibile în vilă.

Secțiunea 9 – Angajamente

Participarea la această promoție implică acceptul participantilor ca numele, prenumele şi răspunsurile la concurs (care sunt publice, prin participarea la concurs) să poată fi utilizate ulterior de Organizator în alte materiale publicitare, incluzând dar nelimitându-se la pagina de Facebook  www.facebook.com/AsociatiaOmis

și site www.cid.org.ro.

Secțiunea 10 – Răspundere

 1. Prin participarea la Campanie participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunoştinta şi este de acord cu urmatoarele:
  • Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie facuta in legatura cu Campania sau cu oricare dintre datele sale personale;
  • Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
  • Participantul este conştient de conditiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii şi integritatii sale corporale şi/sau a celor din jur.

Sectiunea 11 – Datele cu caracter personal 

 1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 și ale Legii 363/2018, cu toate completările și modificările ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata Campaniei.
 2. Datele cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislatia în vigoare.
 3. Participantul la Campanie are, conform Regulamentului UE  nr. 679/2016 și Legii 363/2018, cu toate completările și modificările ulterioare, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor  şi dreptul de opoziție. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată, către Organizator, la sediul social al acestuia, menționat la Secțiunea 1 de mai sus.
 4. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.

Secțiunea 12 – Taxe si impozite 

12.1. Taxele şi impozitele aferente Premiului la data acordării, vor fi suportate de Organizator. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură (de exemplu contribuţii sociale datorate conform legii) în legătura cu Premiul sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului acestuia.

12.2. Organizatorul ia act de faptul că în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obţinute de câştigătorul premiului care are o valoare de peste 600 (şasesute) lei sunt impozabile. În eventualitatea acestui caz, Asociația OMIS în calitate de organizator  se obligă:

– să îndeplinească formalităţile privind plata şi declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal;

– să achite pentru câştigător, în termenul prevăzut de legislaţia fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câştigător prin acordarea premiilor.

12.3. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului validat ca şi câştigător.

Secțiunea 13 – Întreruperea campaniei înainte de termen  

Campania va putea fi intreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere referitoare la premiul care ar trebui oferit în urma îndeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

Secțiunea 14 – Litigii  

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

Premiul :

SEJUR CAZARE 2 NOPȚI – CASA DIN VIS valabilă în perioada 1 septembrie 2023 – 1 septembrie 2024

Suna acum