Concurs caritabil „Aripi colorate”

Regulament Concurs Caritabil  – “Aripi Colorate”

On-line

30 septembrie 2022

Asociația OMIS (Om Misiune Integrare Speranță) lansează  prima ediție on-line a concursului caritabil – „Aripi Colorate”, din dorința de a susține și promova prin intermediul artei, educația și dezvoltarea personală a copiilor talentați la pictură.

 1. Componenta caritabilă

Timp de 2 ani Asociația OMIS a implementat multiple programe de educație prin artă, în cadrul cărora 75 de copii din medii defavorizate au beneficiat de cursuri gratuite de pictură, au avut parte de o primă expoziție cu lucrări proprii și s-au bucurat de beneficiul muncii lor prin participarea la excursiile de încheiere a proiectelor.  

Pe lângă aspectul de conștientizare și promovare a valorilor artistice și educaționale, concursul caritabil „Aripi Colorate”, își propune să susțină continuitatea accesului gratuit, la educație prin artă pentru copiii vulnerabili și să le ofere posibilitatea de a beneficia pentru prima data în viață de o excursie.

 • Condiții de participare și tema lucrării

Vârstă participanți: 6 – 18 ani

Participanții vor realiza o lucrare de artă compoziție – peisaj/ natură statică.

Lucrarea înscrisă va fi o pictură în tempera/ulei sau acril – pe hârtie/carton pânzat sau pânză pe șasiu (fără condiționarea dimensiunii lucrări)

Fiecare participant poate înscrie maxim o lucrare la concurs.

Lucrarea va fi semnată de către copil în colțul din dreapta jos.

Fiecărei lucrări i se va aloca un număr de participare, aferent ordinii de înscriere la concurs.

 Cerințe tehnice

Transmitere poză lucrare în format .jpg/.jpeg, la o rezoluție bună care să permită vizualizarea detaliilor, fără reflexii sau umbre.

 • Înscrierea: 8 august – 25 septembrie 2022

Înscrierea se realizează exclusiv on-line prin completarea formularului de la finalul regulamentului, până la data de 25 septembrie, inclusiv.  

Lucrările vor fi încărcate de către participanți pe site prin accesarea butonului încarcă, de la finalul formularului de înscriere. (Se vor lua în considerare doar lucrările semnate de catre autor care vor respecta tema și specificațiile menționate în regulament la secțiunile de mai sus.)

Înainte de completarea formularului asigurați-vă că ați achitat donația aferentă participării, în valoare de 35 lei prin transfer bancar în contul RO58BTRLRONCRT0566285001, beneficiar Asociația OMIS!

Vă rugăm specificați ca plată Donație concurs “Aripi colorate” și numele concurentului.

După achitarea donației vă rugăm încărcați dovada plății alături de lucrarea copilului și apăsați TRIMITE. Veți primi confirmarea înscrierii în maxim 24 de ore de la completarea formularului online.

Luni 26 septembrie 2022 vom afisa pe site si pe pagina de facebook a Asociatiei OMIS, lista cu grupele și toți participanții înscriși.

4.Jurizare:  27 – 28 septembrie

Jurizarea se va face pe grupe de vârstă:

Grupa  I: 6 – 10 ani

Grupa II: 11 – 14 ani

Grupa III: 14 – 18 ani

Elemente importante în jurizare:

 • respectarea temei
 • echilibru compozițional (balanța lumină/umbră)
 • cromatică
 • volumetrie
 • expresivitatea elementelor de limbaj plastic (puncte, linii, pete)
 • nota personală adusă lucrării

Membrii juriu:

FLORIN STOICIU – Președinte juriu, Profesor Doctor – Universitatea Ovidius Constanța, artist plastic UNAP

VIOLETA PINTILIE – Membru juriu, artist plastic UNAP

CARMEN GABRIELA MORARU-DUMITRESCU – Membru juriu, artist plastic UNAP

 • Premii

În cadrul Concursului se vor acorda 4 premii sub formă de donație, după cum urmează:

Premiile grupei:

Marele premiu grupa I: 6 – 10 ani – 200 lei

Marele premiu grupa II: 11-14 ani – 200 lei

Marele premiu grupa III: 14-18 ani –200 lei

Premiile in bani sunt oferite de catre Asociatia Omis!

PREMIUL “ARIPI COLORATE”  – TABLETĂ GRAFICĂ (Se acordă copilului a cărui lucrare va impresiona în mod deosebit juriul.)

            Restul participanților vor primi prin poștă diplomă de participare la concurs.

            Premiile în bani se vor aloca prin transfer bancar în contul reprezentanților legali ai câștigătorilor în 48 de ore de la finalul concursului , iar tableta va fi trimisă prin colet poștal către câștigătorul Marelui Premiu.

            Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu.

            Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 0763 199 972.

Premiile se vor anunța după perioada de jurizare, în data de 30 septembrie, pe pagina de facebook a Asociației, https://www.facebook.com/AsociatiaOmis/

 • Drepturi de autor

 Lucrările înscrise în Concurs trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral persoanelor care le semnează. Participanții își asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea către public a lucrărilor înscrise în Concurs, precum și pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent lucrărilor transmise. Prin participarea la Concurs, Participanții respectiv părinții sau reprezentanții legali ai acestora, după caz, autorizează potrivit legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, în mod expres, utilizarea / reproducerea / distribuirea / comunicarea publică a acestora de către Organizator în scopul desfășurării Concursului și respectării prezentului Regulament, fără nicio pretenție financiară sau de altă natură din partea acestora.

 • Protecția datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”). Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc pe site-ul Organizatorului în secțiunea destinată înscrierii la Concurs.

 • Dispoziții finale

Organizatorul își asumă responsabilitatea de a refuza lucrările înscrise în concurs dacă acestea nu se încadrează în cerințele impuse de prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asumă răspunderea, în raport cu următoarele situații:

– trimiterea de către participanți a lucrărilor pe o altă adresă decât cea menționată în prezentul Regulament; trimiterea de către Participanți a lucrărilor în afara intervalului de timp menționat în prezentul Regulament; pierderea calității de câștigător al Concursului ca urmare a imposibilității contactării prin e-mai și/sau telefon pentru transmiterea Premiilor; imposibilitatea sau întârzierea transferării Premiului ca urmare a întârzierii sau comunicării eronate a datelor de contact / bancare către Organizator.

Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament.

Asociația OMIS în calitatete de Organizator al concursului,  își rezervă dreptul de a modifica actualul Regulament pe parcursul desfășurării Concursului, în condițiile anunțării modificărilor pe pagina de facebook a Asociației, cu cel puțin o zi înaintea implementării acestora.