Concurs „Virtuozii primaverii”

REGULAMENT
FESTIVAL – CONCURS – „VIRTUOZII PRIMĂVERII” – EDIŢIA a VI-a
31 MARTIE 2023 – FIZIC ȘI ONLINE
Art. 1 Festivalul – Concurs „Virtuozii primaverii”, organizat de Asociația OMIS este
deschis participării elevilor școlarizați în sistemul preuniversitar de învățământ românesc din
ROMÂNIA.
Art. 2 Festivalul – Concurs „VIRTUOZII PRIMĂVERII” este structurat pe 6 secțiuni (pian,
pian complementar, ansamblu pian la 4 mâini, vioară, chitară, muzică de cameră) și 4
categorii de vârstă: (A – ciclul de învățământ preșcolar, B – ciclul de învățământ primar, C

 • ciclul de învățământ gimnazial, D – ciclul de învățământ liceal), ce cuprind fiecare 2 nivele
  de performanță – începători/particulari : A1, B1, C1, D1 și avansați/profesioniști : A2, B2,
  C2, D2.
  Art. 3 Festivalul – Concurs „VIRTUOZII PRIMĂVERII” se va desfășura atât cu prezență
  fizică la Școala Gimnazială de Arte nr.5, cât și online.
  Art. 4 Repertoriul participanților (indiferent de secțiune, categorie de vârstă sau nivel de
  performanță) va fi compus din 1, 2 lucrări, diferite ca stil, epocă de creație, gen, formă, şi
  caracter (inclusiv studiu). Durata repertoriului interpretat va fi de 4 minute pentru categoria
  A (incluzând nivelele de performanță A1 și A2), 8 minute pentru categoria B (incluzând
  nivelele de performanță B1 și B2), 12 minute pentru categoria C (incluzând nivelele de
  performanță C1 și C2) și 16 minute pentru categoria D (incluzând nivelele de performanță
  D1 și D2). Pentru nivelele de performanță A1, B1, C1 şi D1 nu este obligatorie interpretarea
  repertoriului din memorie (fără partitură). Pentru nivelele de performanță A2, B2, C2 și D2
  interpretarea repertoriului din memorie (fără partitură) este obligatorie. Pentru secțiunea
  ansamblu pian la 4 mâini repertoriul nu va fi interpretat din memorie, prezența
  partiturilor constituind o consecință firească a evoluției competitorilor în cadrul acestei
  secțiuni.
  Art. 5 Înscrierea participanților va fi efectuată până la data de 28 Martie 2023, online – pe
  adresa de e-mail concurs.tainelemuzicii@gmail.com, fiind folosite fișele de înscriere, care vor
  fi puse la dispoziția participanților împreună cu prezentul regulament, acestea având anexată
  fotocopia xerox a certificatului de naștere al candidatului și a chitanței reprezentând
  dovada achitării donației privind participarea concurentului la Festivalul – Concurs
  „VIRTUOZII PRIMĂVERII” ediția a VI-a. Transmiterea de către concurențiî care aleg
  participarea online a fișierului audio – video, în format mpeg4, on-line, este obligatorie, la
  adresa de e-mail mai sus menționată, concurenții utilizând aplicația we transfer,
  responsabilitatea privind caracteristicile tehnice optime redării – vizualizării ale fișierului
  media revenind exclusiv concurenților. Înscrierile efectuate după data de 28 Martie 2023
  nu vor fi luate în considerare.
  Art. 6. În conținutul chitanței reprezentând contravaloarea donației vor fi menționate
  obligatoriu următoarele : Festivalul – Concurs „VIRTUOZII PRIMĂVERII” ediția a VIa, Numele și Prenumele candidatului, secțiunea la care participă, categoria de vârstă, clasa
  și anul de studiu.
  Art. 7. Donația este în cuantum de 100 de Lei, urmând a fi depusă de către candidați în
  contul Asociației OMIS, cont bancar RO58BTRLRONCRT0566285001 deschis la Banca
  Transilvania – București.
  Art. 8 Pentru secțiunea vioară organizatorii nu își asumă obligația asigurării profesorului
  corepetitor – acompaniator, acolo unde acest lucru ar putea fi necesar, conform repertoriului
  interpretat de către participanți.
  Art. 9 Organizarea și desfășurarea Festivalului – Concurs „VIRTUOZII PRIMĂVERII” va fi
  asigurată de către Comitetul Director al acestei manifestări cultural-artistice-muzicale, care va
  fi compusă din cadre didactice ale învățământului preuniversitar din România. Membri echipei
  de proiect a Festivalului – Concurs „VIRTUOZII PRIMĂVERII” sunt membri de drept ai
  Comitetului Director.
  Art. 10 Juriul Festivalului – VIRTUOZII PRIMĂVERII” va fi alcătuit din cadre didactice de
  specialitate ale învățământului preuniversitar din România cu o activitate performantă și care au
  acumulat rezultate deosebite în derularea activității la catedră.
  Art. 11 În cadrul Festivalului – VIRTUOZII PRIMĂVERII” vor fi acordate premii și
  distincții participanților. Acestea vor fi alocate pentru toate secțiunile, categoriile de vârstă şi
  nivelele de performanță ale participanților.
  Art. 12 Deciziile și Hotărârile juriului sunt definitive și incontestabile.
  Art. 13 Premiile și distincțiile vor fi acordate participanților în perioada imediat următoare
  desfășurării Festivalului – Concurs „VIRTUOZII PRIMĂVERII”.
  Art. 14 Comitetul Director al Festivalului – Concurs „VIRTUOZII PRIMĂVERII” ediția a
  VI-a va putea utiliza fișierele audio – video, în format mpeg4, realizate și transmise de
  către concurenți la momentul înscrierii, în scopul arhivării și mediatizării acestei activități
  competiționale – educaționale – muzicale. Concurenții, din momentul completării Fișei de
  Înscriere, vor respecta cu strictețe prevederile prezentului regulament, exprimându-și
  totodată acordul privind eventualele înregistrări (audio, foto, video) care vor fi făcute pe
  durata desfășurării concursului.
  Art. 15 Respectarea întregului conținut al prezentului Regulament este obligatorie pentru
  toți participanții.
  P R E Ş E D I N T E,
  LORENA SIMONA TOROPOC