Concurs caritabil „Tainele Muzicii”

FESTIVAL – CONCURS – „TAINELE MUZICII” – EDIŢIA a VII-a
22 NOIEMBRIE 2023 – FIZIC ȘI ONLINE
Art. 1 Festivalul – Concurs „TAINELE MUZICII”, organizat de Asociația OMIS este
deschis participării elevilor școlarizați în sistemul preuniversitar de învățământ românesc din
ROMÂNIA.
Art. 2 Festivalul – Concurs „TAINELE MUZICII” este structurat pe 6 secțiuni (pian, pian
complementar, ansamblu pian la 4 mâini, vioară, chitară, muzică de cameră) și 4 categorii
de vârstă: (A – ciclul de învățământ preșcolar, B – ciclul de învățământ primar, C – ciclul de
învățământ gimnazial, D – ciclul de învățământ liceal), ce cuprind fiecare 2 nivele de
performanță – începători/particulari : A1, B1, C1, D1 și avansați/profesioniști : A2, B2, C2,
D2.
Art. 3 Festivalul – Concurs „TAINELE MUZICII” se va desfășura atât cu prezență fizică la
Școala Gimnazială de Arte nr.5, cât și online.
Art. 4 Repertoriul participanților (indiferent de secțiune, categorie de vârstă sau nivel de
performanță) va fi compus din 1, 2 lucrări, diferite ca stil, epocă de creație, gen, formă, şi
caracter (inclusiv studiu). Durata repertoriului interpretat va fi de 4 minute pentru categoria
A (incluzând nivelele de performanță A1 și A2), 8 minute pentru categoria B (incluzând
nivelele de performanță B1 și B2), 12 minute pentru categoria C (incluzând nivelele de
performanță C1 și C2) și 16 minute pentru categoria D (incluzând nivelele de performanță
D1 și D2). Pentru nivelele de performanță A1, B1, C1 şi D1 nu este obligatorie interpretarea
repertoriului din memorie (fără partitură). Pentru nivelele de performanță A2, B2, C2 și D2
interpretarea repertoriului din memorie (fără partitură) este obligatorie. Pentru secțiunea
ansamblu pian la 4 mâini repertoriul nu va fi interpretat din memorie, prezența
partiturilor constituind o consecință firească a evoluției competitorilor în cadrul acestei
secțiuni.
Art. 5 Înscrierea participanților va fi efectuată până la data de 20 Noiemcrie 2023, online – pe
adresa de e-mail concurs.tainelemuzicii@gmail.com, fiind folosite fișele de înscriere, care
vor fi puse la dispoziția participanților împreună cu prezentul regulament, acestea având anexată
fotocopia xerox a certificatului de naștere al candidatului și a chitanței reprezentând
dovada achitării donației privind participarea concurentului la Festivalul – Concurs
„TAINELE MUZICII” ediția a VII-a. Transmiterea de către concurențiî care aleg
participarea online a fișierului audio – video, în format mpeg4, on-line, este obligatorie, la
adresa de e-mail mai sus menționată, concurenții utilizând aplicația we transfer,
responsabilitatea privind caracteristicile tehnice optime redării – vizualizării ale fișierului
media revenind exclusiv concurenților. Înscrierile efectuate după data de 20 Noiemcrie
2023 nu vor fi luate în considerare.
Art. 6. În conținutul chitanței reprezentând contravaloarea donației vor fi menționate
obligatoriu următoarele : Festivalul – Concurs „TAINELE MUZICII” ediția a VII-a,
Numele și Prenumele candidatului, secțiunea la care participă, categoria de vârstă, clasa și
anul de studiu.
Art. 7. Donația este în cuantum de 100 de Lei, urmând a fi depusă de către candidați în
contul Asociației OMIS, cont bancar RO58BTRLRONCRT0566285001 deschis la Banca
Transilvania – București.
Art. 8 Pentru secțiunea vioară organizatorii nu își asumă obligația asigurării profesorului
corepetitor – acompaniator, acolo unde acest lucru ar putea fi necesar, conform repertoriului
interpretat de către participanți.
Art. 9 Organizarea și desfășurarea Festivalului – Concurs „TAINELE MUZICII” va fi
asigurată de către Comitetul Director al acestei manifestări cultural-artistice-muzicale, care va
fi compusă din cadre didactice ale învățământului preuniversitar din România. Membri echipei
de proiect a Festivalului – Concurs „TAINELE MUZICII” sunt membri de drept ai
Comitetului Director.
Art. 10 Juriul Festivalului – „COPIII CÂNTĂ” va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate
ale învățământului preuniversitar din România cu o activitate performantă și care au acumulat
rezultate deosebite în derularea activității la catedră.
Art. 11 În cadrul Festivalului – Concurs „TAINELE MUZICII” vor fi acordate premii și
distincții participanților. Acestea vor fi alocate pentru toate secțiunile, categoriile de vârstă şi
nivelele de performanță ale participanților.
Art. 12 Deciziile și Hotărârile juriului sunt definitive și incontestabile.
Art. 13 Premiile și distincțiile vor fi acordate participanților în perioada imediat următoare
desfășurării Festivalului – Concurs „TAINELE MUZICII”.
Art. 14 Comitetul Director al Festivalului – Concurs „TAINELE MUZICII” ediția a VII-a
va putea utiliza fișierele audio – video, în format mpeg4, realizate și transmise de către
concurenți la momentul înscrierii, în scopul arhivării și mediatizării acestei activități
competiționale – educaționale – muzicale. Concurenții, din momentul completării Fișei de
Înscriere, vor respecta cu strictețe prevederile prezentului regulament, exprimându-și
totodată acordul privind eventualele înregistrări (audio, foto, video) care vor fi făcute pe
durata desfășurării concursului.
Art. 15 Respectarea întregului conținut al prezentului Regulament este obligatorie pentru
toți participanții.
P R E Ş E D I N T E,
LORENA SIMONA TOROPOC